Thông tin yêu cầu thiết kế website

Mẫu cần làm :
Tên công ty / Cửa hàng :
Thông tin liên hệ :
(Sđt, email, địa chỉ)
Logo (nếu có) :
Chọn tập tin

Chỉ nhận file: .jpg, .jpeg, .gif, .png, .pns, .ico, .bmp, .zip, .rar, .doc, .docx, .pdf,.psd, .raw, .swf. Dung lượng tối đa 7mb
Slogan ( nếu có) :
Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ :
Menu ngang (tùy chọn) :
Skype (hỗ trợ trực tuyến) :
Yêu cầu khác (nếu có ) :
Thông tin đăng ký tên miền
Tên miền (domain) :
Họ & Tên :
Ngày tháng năm sinh :
CMND :
Điện thoại :
Email :
Địa chỉ :

Quý khách chưa chọn được mẫu phù hợp, hãy đăng ký tư vấn ngay!

Đội ngũ VivaWeb luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách